மரண அறிவித்தல்
பெயர் : Marimuthu Eaaswary
பிறந்த இடம் : Urumpirai
வாழ்ந்த இடம் : Trincomalee
பிறந்த திகதி : August 27, 1927
இறந்த திகதி : July 15, 2019
பிரசுரித்த திகதி : July 17, 2019