அன்னையின் வளாகத்தில் அய்யன் வள்ளுவனுக்கு திருவுருவச் சிலை திறந்து வைக்க வருகிறார் ஈழத் தமிழன்

Rehaat month's ago

அன்னையின் வளாகத்தில் அய்யன் வள்ளுவனுக்கு திருவுருவச் சிலை திறந்து வைக்க வருகிறார் ஈழத் தமிழன்

அல்லி ராஜா சுபாஸ்கரன் தம்பதியினர்
(லைக்கா தொலைபேசி குடும்பத் தலைவர்)