தெய்வங்களுக்கு உகந்த மலர்கள்

Keerthiat year ago

* சிவனுக்கு வில்வம்

* முருகனுக்கு செண்பகப் பூ

* கணபதிக்கு அருகம்புல்

* நந்திக்கு சிவந்திப்பூ

* நாராயணருக்கு துளசி இலை

* அனுமனுக்கு வெற்றிலை

* சரஸ்வதிக்கு வெண் தாமரை

* லட்சுமிக்கு செந்தாமரை