பாடகர் நுவான் குணவர்தன இன்று காலமானார்

Prabhaat month ago

பிரபல பாடகர் நுவான் குணவர்தன இன்று மாலை தனியார் வைத்தியசாலையில் காலமானார். இலங்கை சிங்கள சினிமாவின் முன்னணி பின்னணி பாடகர்களில் ஒருவராக இருந்தார்.

அவர் சிஹில் பவனே பவனாக் சே, சண்டா மென் பாலா மற்றும் பாவி கியாவே லண்டே மா ஓபே போன்ற பிரபலமான டூயட்களைப் பாடினார்.