சிங்கப்பூரில் டிசம்பர் 19 முதல் வாகனப் பதிவுக் கட்டணத்தை சடுதியாக 59 வீதம் உயர்த்த திட்டம்

Prasuat month ago

வாகனப் பதிவுக் கட்டணம் டிசம்பர் 19 முதல் 59 சதவீதம் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் சில கார் விற்பனையாளர்கள் இந்த உயர்வு விற்பனையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்று கூறுகின்றனர்.

சிங்கப்பூரில் பயன்படுத்துவதற்காகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு புதிய வாகனத்திற்கும் செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் S$350 ஆக அதிகரிக்கும்.

நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் (எல்டிஏ) திங்கள்கிழமை (டிசம்பர் 5) மோட்டார் டீலர்கள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் மின்னணு சேவை முகவர்களுக்கு வழங்கிய சுற்றறிக்கையின்படி இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது S$220 விலையில், இந்த சரிசெய்தல் LTA அறிவிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 25 சேவைகளில் மிகவும் செங்குத்தான திருத்தமாகும், இது கட்டண உயர்வுகளுக்கு உட்படும்.

இந்தச் சேவைகளில் வாகனப் பதிவு மற்றும் அதனுடன் கூடிய செயலாக்கக் கட்டணம், வாகன வகை ஒப்புதல்கள், வாகனத் துணை அனுமதி மற்றும் உரிமைச் சான்றிதழ் (COE) இடமாற்றங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

மற்ற பெரும்பாலான கட்டணங்கள் 10 முதல் 25 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும்