ஆயுர்வேத மூலிகை மூலம் நாட்பட்ட நோவுகளையும் பூரணமாக குணமடைய வைக்கலாம் தெரியுமா..?

#Switzerland
Nilaat month's ago

ஆயுள்வேத மூலிகை வைத்தியம் அதாவது கேரளா வைத்திய மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்படும்

பழைய நோவாக இருந்தாலும் பூரண குணமடைய வைக்கப்படும்

சுவிஸ் நாட்டில் உள்ளவர்கள் மருத்துவ காப்புறுதி மூலமும் பணத்தைச் செலுத்தலாம்.

ஆயுள்வேத மூலிகை வைத்தியம் புதிய கிளை நிறுவனம் Poststrasse-10, 3400 Burgdorf என்னும் முகவரியில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை தெரியப்படுத்துவதில் பெருமையடைகின்றோம்.

மேலதிகத் தொடர்புகளுக்கு CLICK HERE