அதிக சலுகைகளோடு வங்கிக் கடன், வருமான வரி தொடர்பான பல தரப்பட்ட சேவைகளை பெற்றிட....

Nilaat month's ago

சுவிட்சர்லாந்தில் வசிக்கும் அன்புக்கினிய மக்களுக்கான ஓர் மகிழ்ச்சியான செய்தி...

அம்மாஸ் குறூப் இல் இணையும் ஒவ்வோர் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வருமான வரி விண்ணப்பம் நிரப்ப கட்டணம் அறவிடப்படமாட்டாது என அன்போடு தெரியப்படுத்துகின்றோம்.

மேலும் வங்கிக் கடன் பெற அனுப்ப வேண்டிய ஆவணங்கள் என்ன?
வங்கிக் கடன் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது?
குறைவான வருமான வரியை எப்படி செலுத்துவது?
அதிகமாக வட்டி செலுத்துகின்றீர்களா... அதைக் குறைப்பது எப்படி?
அனைத்து வகையான காப்புறுதிகள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது..?
குறைந்த அளவு வீதத்தில் வங்கிக் கடனை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம்....

என அனைத்து விபரங்களோடும் உங்களுக்காக அம்மாஸ் குறூப்.... இன்றே எம்மைத் தேடி வாருங்கள்....