அமரர் சின்னையா சுப்பிரமணியமின் மரண அறிவித்தல்

#Death #Lanka4
Kanimoli
1 year ago
அமரர் சின்னையா சுப்பிரமணியமின் மரண அறிவித்தல்

யாழ் சரசாலையை பிறப்பிடமாகவும், மல்லாவியை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட அமரர் சின்னையா சுப்பிரமணியம் காலமானார்.