கட்டணம் செலுத்தப்பட்டது

தெகிவளையில் புத்தம் புதிய வீடு விற்பனைக்கு - உங்கள் கனவு இல்லத்தை நனவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்

தெகிவளையில் புத்தம் புதிய வீடு விற்பனைக்கு - உங்கள் கனவு இல்லத்தை நனவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்

முஹந்திரம் லேன் தெகிவளை இல் புத்தம் புதிய வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 

 860 சதுர அடி கொண்ட நான்காவது மாடி இரண்டு படுக்கை அறைகளை கொண்ட வீடு ஆகும் இதன் பெறுமதி 34 மில்லியன் ஆகும்.

தொடர்புகளுக்கு - செல்வா 0041795146428

images/content-image/1706604724.jpg

images/content-image/1706604742.jpg

images/content-image/1706604755.jpg