சர்வதேச மலைகள் தினம் 11-12-2021

#history #International #today
சர்வதேச மலைகள் தினம் 11-12-2021

உலக மக்கள் தொகையில் 15% மலைகளில் வாழ்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? எனவே, மலைகளைப் பாதுகாப்பது ஒரு முக்கியமான காரணியாகும், இது நிலையான வளர்ச்சியின் 15 இலக்காகும். காலநிலை மாற்றம், அதிகப்படியான சுரண்டல் காரணமாக, மலைகள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன என்பதை நாம் அறிவோம்.

மலைகள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல, தாழ்வான பகுதிகளில் வாழும் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கும் முக்கியம். அவை உலகின் முக்கிய நதிகளின் ஆதாரங்களாக இருக்கின்றன, மேலும் நீர் சுழற்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

இந்த நாள் வாய்ப்புகள் மற்றும் மலைகளின் வளர்ச்சி குறித்தும் கவனம் செலுத்துகிறது. சுற்றுச்சூழலில் மலைகளின் பங்கு மற்றும் வாழ்க்கையில் அதன் தாக்கம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் இது மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.

சர்வதேச மலை தினம் (IMD): கொண்டாட்டங்கள்

இது பல்வேறு வழிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது. இவற்றில் ஒன்று, சென்ட்ரோ டி இன்வெஸ்டிகாகோ டி மொன்டான்ஹா (சிஐஎம்ஓ) மற்றும் கூட்டாளர்கள் சர்வதேச மலை தினத்தை டிசம்பர் 13 முதல் 14 வரை “மலை, விளையாட்டு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி நாட்கள்” என்று கொண்டாடுவார்கள்.

முதல் நாளில் பேச்சாளர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், அரசியல்வாதிகள், விளையாட்டுக் கழகங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களை ஒன்றிணைத்து மலைகளின் முக்கியத்துவத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காண்பிக்கும் மாநாடு நடைபெறும். இந்த நாளில் முதல்முறையாக, பாஸ்லே உழவர் சங்கம் (பி.எஃப்.ஏ) மற்றும் உள்ளூர் பங்காளிகள் டிசம்பர் 11 அன்று கொண்டாட்டங்களில் கலந்துகொள்வார்கள், இதில் நடைபயணம் மற்றும் ஒரு சொந்த மர நாற்றங்கால் அமைத்தல் ஆகியவை அடங்கும். மலைகள் மற்றும் மலை மக்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் ஒரு மன்றம் ஏற்பாடு செய்யப்படும்

மலைகளின் முக்கியத்துவம்

மலைகள் இயற்கையின் மிக அழகான கட்டமைப்புகள், கம்பீரமானவை, திடமானவை, அவை வானத்திற்கு எதிராக நிற்கின்றன, மேலும் அவை முழு கிராமப்புறங்களையும் தங்கள் நிழலில் பிடிக்க முடியும் என்று நினைக்கின்றன. அவை பொழுதுபோக்கு மற்றும் வளத்தின் ஆதாரங்கள். அவை விவசாயத்தின் மூலமாகும், உற்பத்திக்கான சரிவுகளில் போதுமான இடத்தை வழங்குகிறது.
– நீர் சுழற்சியில் மலைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
– மலைகளில் பனியின் மழைப்பொழிவு வசந்த காலத்திலும் கோடைகாலத்திலும் உருகும் வரை மலைகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டு குடியேற்றங்கள், விவசாயம் மற்றும் தொழில்களுக்கு கீழ்நிலை நீரை வழங்குகிறது.
– உண்மையில், அரை வறண்ட மற்றும் வறண்ட பகுதிகளில், ஆற்றின் 90% மலைகளிலிருந்து வருகிறது.
– மிதமான ஐரோப்பாவில், ரைன் நதிப் படுகையின் பரப்பளவில் 11% ஆக்கிரமித்துள்ள ஆல்ப்ஸ் ஆண்டு ஓட்டத்தில் 31% மற்றும் கோடையில் 50% க்கும் அதிகமாக வழங்குகிறது.
– மலைகளிலிருந்து வரும் நீரும் நீர் மின்சக்தியின் மூலமாகும்.
– வளரும் நாடுகளில் உள்ள மரத்தின் எரிபொருள் மலை குடியேற்றங்களில் ஆற்றலின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது, மேலும் நகர்ப்புற தாழ்நிலங்களிலும் சமவெளிகளிலும் வாழும் பலருக்கு மரமாகவோ கரியாகவோ அவசியம்.
– மலை மரமும் பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
– உயிரியல் பன்முகத்தன்மை போன்றவற்றில் மலையின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

எனவே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி சர்வதேச மலை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது, விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், மலைகளின் முக்கியத்துவத்தை நம் வாழ்வில் மட்டுமல்ல, குடிமக்கள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் கவனம் செலுத்துகிறது.