யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 14.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #இன்று #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #today #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 14.

கந்தரோடை விகாரை – கதுருகொட ஆலயம்

யாழ்ப்பாணத்தில் இன்றும் நிலவும் பழமையான சில பௌத்த இடங்களில் கதுருகொட விகாரையும் ஒன்றாகும்.

கதுருகொட இடம் 1917 இல் மாஜிஸ்திரேட் PE பீரிஸால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த தளத்தில் இருந்து செங்கற்களை வண்டியில் ஏற்றுவதன் மூலம் அப்பகுதியைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்பாளர்கள் வீடுகளைக் கட்டுவதற்காக எடுத்துச் செல்வதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். 1917-1919 தேவாலய அறையின் எச்சங்கள், புத்தர் சிலைகளின் பாகங்கள், போதிசத்வ சிலைகள், புத்தரின் காலடி முத்திரைகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆகியவை கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய காலத்தைக் குறிக்கிறது.