யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 17.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #குதிரை #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #Horses #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 17.

டெல்ப்ட் காட்டு குதிரைகள்

இந்த தீவுக்கு முற்றிலும் அந்நியமான ஒரு விலங்கு இனம் கடந்த 300 ஆண்டுகளாக இங்கு எப்படி தங்கள் வீட்டை உருவாக்கியுள்ளது என்பதைப் பார்ப்பது உற்சாகமாக இருக்கிறது. டெல்ப்ட் காட்டு குதிரைகள் முன்பு போர்த்துகீசியர்களால் வணிக நோக்கங்களுக்காகவும் தங்கள் இராணுவத்தை வலுப்படுத்தவும் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டன.

போர்த்துகீசிய ஆக்கிரமிப்பு முடிவடைந்ததிலிருந்து, இந்த 2000+ காட்டு குதிரைகள் சுற்றித் திரிந்து சாலைகளில் நடந்து செல்வதன் மூலம் இல்லாத போக்குவரத்தை தடுத்து இருந்துள்ளன. தீவுக்குள் உள்ள சரணாலய சட்டங்கள் இந்த ஆடம்பரத்தை அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு, உணவு மற்றும் தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அனுமதிக்கின்றது.