யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 22.

#வரலாறு #யாழ்ப்பாணம் #சுற்றுலா #தகவல் #லங்கா4 #history #Jaffna #Tourist #information #Lanka4
யாழ்ப்பாணத்தில் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய தமிழ் தொன்மை பேசும் இடங்கள். பகுதி 22.

பெரிய மண்டபம் சுண்ணாம்புக் குகைகள்

பெரிய மண்டபம் சுண்ணாம்பு குகைகள் என்று அழைக்கப்படும் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு இயற்கை குகை அமைப்பைக் காணலாம். உள்ளூர் மக்களுக்கு கூட இது அதிகம் அறியப்படாத இடம். குகை நுழைவாயிலின் நடுவில் ஒரு பெரிய மரம் காவலுக்கு நிற்கிறது, கதவுக்கு நிழல் அளிக்கிறது.

இந்த குகைகளை ஒரு கவர்ச்சியாக உருவாக்க அரசாங்கம் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை, அத்துடன் இதற்கு முன்பு நிறைய ஆராய்ச்சிகளும் செய்யப்படவில்லை. நுழைவாயிலுக்குள் செல்ல ஏணியை எடுத்துச் செல்லவும், குகைகளை வெளியில் இருந்து ஆராயவும், கீழே என்ன இருக்க முடியும் என்பது யாருக்கும் தெரியாததால் உள்ளே செல்ல வேண்டாம் என்றும் நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.