இரண்டாம் தொகுதி புகுஷிமா அணுமின் நிலைய கழிவுநீரை வெளியேற்றவுள்ள ஜப்பான்

#Japan #Nuclear #Ocean #wastewater #Fukushima
Prasu
8 months ago
இரண்டாம் தொகுதி புகுஷிமா அணுமின் நிலைய கழிவுநீரை வெளியேற்றவுள்ள ஜப்பான்

ஜப்பான் அடுத்த வாரம் முடங்கிய புகுஷிமா அணுமின் நிலையத்திலிருந்து இரண்டாவது தொகுதி கழிவுநீரை வெளியிடத் தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது,

ஆகஸ்ட் 24 அன்று, ஜப்பான் பசிபிக் பகுதியில் 2011 இல் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டதில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட 1.34 மில்லியன் டன் கழிவுநீரில் சிலவற்றை வெளியேற்றத் தொடங்கியது.

“முதல் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் நிறைவடைந்துள்ளன,இரண்டாவது வெளியேற்றம் அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி தொடங்கும்” என்று TEPCO தெரிவித்துள்ளது.

முதல் வெளியீட்டிற்குப் பிறகு, ஜப்பானிய கடல் உணவு இறக்குமதிகள் அனைத்தையும் சீனா தடை செய்தது, இது செப்டம்பர் 11 அன்று முடிவடைந்தது,

முதல் கட்டத்தில் 500 ஒலிம்பிக் நீச்சல் குளங்களுக்கு சமமான 1.34 மில்லியன் டன்களில் 7,800 டன் தண்ணீர் பசிபிக் பகுதியில் வெளியிடப்பட்டது.

 டிரிடியம் தவிர அனைத்து கதிரியக்க தனிமங்களும் நீர் வடிகட்டப்பட்டதாக TEPCO கூறுகிறது, இது பாதுகாப்பான அளவில் உள்ளது.